02.06.2023

Sikringsskapet – det viktigste i hjemmet for å sikre mot brann

Sikringsskapet er selve hjertet i det elektriske anlegget og tjener flere funksjoner, som å forhindre brann og skader på elektriske installasjoner og apparater. Derfor er det viktig at sikringsskapet er i god stand, til enhver tid. Til daglig ser vi mange som har behov for å bytte sikringsskapet for å redusere risikoen for brann og støt.

Når bør du skifte?

De siste årene har det vært over 3 000 boligbranner i Norge hvert år. I følge Gjensidige skyldes rundt halvparten av brannene feil i elektrisk anlegg eller utstyr. Utskifting av gammelt materiell kan derfor være en lur investering for å redusere denne risikoen.

Det er spesielt tre ting som tyder på at sikringsskapet er modent for utskifting:

 

  1. Alder på anlegget: Før eller siden må det aller meste i boligen repareres eller byttes ut. Det samme gjelder for innmaten i sikringsskapet. Med årene blir isolasjonen rundt ledningene svekket og utstyret nærmer seg slutten av levetiden. Derfor anbefales det å skifte ut anlegget etter 25 år. Avhengig av installasjoner og bruk, kan likevel elektriske anlegg være udatert før dette.
  2. Overbelastning: Et annet tegn på at anlegget er klart for utskifting, er om anlegget er overbelastet. Mange anlegg er underdimensjonert og ikke tilpasset det høye strømforbruket vi har i dag. Tegn på overbelastning er blant annet at sikringene går ofte, lyspærene blinker eller at du ser gnistring i stikkontakter når du setter i støpselet.
  3. Undersøk sikringsskapet: Dersom du har et eldre sikringsskap med skrusikring er det høyst på tide med en utskifting. Skrusikringer er unøyaktige og tåler mer strøm enn moderne automatsikringer, noe som gir økt fare for brann. Det samme gjelder om det lukter svidd i skapet, om du hører knitring, om du kjenner at sikringene er varme eller du kan se brennmerker eller smeltet plast på strømlederne. Da bør du umiddelbart oppgradere til moderne automatsikringer. Nye sikringer har også beskyttelse mot jordfeil, noe som betraktelig reduserer faren for både brann og støt. De sørger for å kutte strømmen med en gang og forhindrer dermed farlige situasjoner.

Kontroll av sikringsskapet ditt?

Er du usikker på hvordan det står til i sikringsskapet ditt bør du få en profesjonell vurdering av det elektriske anlegget. Da bør du bestille en komplett el-sjekk. I el-sjekken er kontroll av sikringsskapet inkludert. I tillegg vil du være trygg på at hele det elektriske anlegget ditt er i orden.

Sov godt om natten med automatsikringer

Det er flere grunner til at det kan være lurt å bytte ut komponentene i sikringsskapet:

  1. Forbedret sikkerhet: Gamle sikringsskap kan være farlige fordi de ikke klarer å håndtere dagens høye strømforbruk. Ved å oppgradere til et nytt sikringsskap, vil du ha bedre beskyttelse mot brann og andre farer som kan oppstå fra overbelastning eller kortslutning.
  2. Bedre funksjonalitet: Eldre sikringsskap kan ha begrensninger når det gjelder antall kretser eller kapasiteten til å håndtere forskjellige apparater og enheter. Med en oppgradering vil du ha mer fleksibilitet og mulighet til å tilpasse strømforsyningen etter dine behov.
  3. Slipp å bytte sikringer: En stor fordel med nye sikringsskap er at du slipper å skifte sikringen dersom de går. I nyere skap er det vanlig med automatsikringer, som automatisk slår av strømmen hvis det forekommer feil i det elektriske anlegget. Disse trenger ikke å byttes ut dersom de slår ut, derimot kan du enkelt skru på en bryter.
  4. Økt boligverdi: En oppgradert elektrisk installasjon vil også øke verdien på boligen din. Potensielle kjøpere vil ofte være mer tilbøyelige for å investere i en eiendom med moderne elektriske systemer.

Oppgrader sikringsskapet med ny innmat

Har du behov for å oppgradere sikringsskapet ditt?

Vi går over og bytter all innmaten i henhold til gjeldende krav. Det vil si at vi kun benytter jordfeilbrytere og installerer overspenningsvern. Om du har skrusikringer i dag, kan det hende vi må dele opp anlegget i flere kurser. Noe som uansett vil bety bedre el-sikkerhet i hjemmet ditt.

Kontakt oss om du ønsker en gjennomgang av sikringsskapet eller om du ønsker å oppgradere sikringsskapet.

Har du behov for el-kontroll eller utskifting av sikringsskapet?

Kontakt oss om du ønsker en gjennomgang av sikringsskapet eller om du ønsker å oppgradere sikringsskapet.