Våre tjenester


Sterkstrømsinstallasjoner:

 • Prosjektering 
 • Styringssystemer 
 • Lys 
 • Varme 
 • Serviceoppdrag 
 • Rehabilitering 
 • Nyoppdrag

Svakstrømsinstallasjoner:

 • Telefon
 • Data
 • Fiber
 • Datanettverk
 • Kabel-TV

Sikkerhet:

 • Brannalarmanlegg
 • Innbruddsanlegg
 • Nødlys
 • Elkontroller forsikring bolig og landbruk
 • Internkontroll elektrisk anlegg næringsbygg og landbruk

Ingen oppdrag for små og ingen for store.